fbpx

Badanie Białystok PLUS jest badaniem populacyjnym o dużej skali. Typowe badanie naukowe dotyczy zazwyczaj wąskiego wycinka stanu zdrowia człowieka i jest oparte na znacznie mniejszej liczbie osób. W badaniu Białystok PLUS zakres realizowanych badań jest bardzo szeroki. Dzięki temu, zgromadzone dane pozwolą na bardzo zróżnicowane analizy dotyczące wielu różnych gałęzi medycyny, jak również interdyscyplinarne podejście. Inny wyróżnik badania Białystok PLUS – duża liczba badanych osób stanowiących reprezentatywną próbę populacji, przełoży się na większą wiarygodność uzyskanych wyników.

Badanie Białystok PLUS jest wzorowane na podobnym projekcie realizowanym w Niemczech przez Uniwersytet w Geifswaldzie. Prowadzone jest tam od 1997 roku, czyli od 20 lat, badanie SHIP (Study of Health in Pomerania). Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie jest głównym partnerem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opracowaniu i wykonaniu programu Białystok PLUS. Badanie SHIP jest sprawdzonym wzorcem, pozwalającym wykorzystać wieloletnie doświadczenie realizujących go naukowców.

Przez nas stworzona została strona internetowa z systemem rezerwacyjnym bialystok.plus

Zastosowany CMS:

WordPress

Categories: PORTFOLIO